Khảo sát ý kiến sinh viên tốt nghiệp đợt Học kì 1 năm học 2019-2020

Nhà trường thông báo khảo sát ý kiến sinh viên tốt nghiệp đợt Học kì 1 năm học 2019-2020 đối tượng khảo sát: Sinh viên chính quy, tốt nghiệp văn bằng thứ nhất trình độ đại học đợt Học kì 1 năm học 2019 -2020 theo từng ngành đào tạo.

Nhà trường thông báo khảo sát ý kiến sinh viên tốt nghiệp đợt Học kì 1 năm học 2019-2020 như sau:

1. Đối tượng khảo sát: Sinh viên chính quy, tốt nghiệp văn bằng thứ nhất trình độ đại học đợt Học kì 1 năm học 2019 -2020 theo từng ngành đào tạo.

2. Thời gian thực hiện:

- Từ ngày 20/03/2020 đến 20/4/2020: Tiến hành phát phiếu khảo sát sinh viên tốt nghiệp hoặc triển khai bằng hình thức trả lời phiếu online theo đơn vị Khoa, Trung tâm theo đường link sau: https://forms.gle/8r2HPRGzTS2C8jh26

- Trước ngày 25/4/2020: Các đơn vị thống kê, phân tích dữ liệu gửi về phòng Chính trị và Công tác sinh viên qua email, bản cứng có chữ ký của lãnh đạo Khoa.

- Sau ngày 25/4/2020: P7 tổng hợp số liệu phục vụ cho công tác quản lý, lưu trữ, phân tích số liệu

Đề nghị Khoa, Trung tâm, Cơ sở 2 thông báo đến các sinh viên tốt nghiệp đợt Học kì 1 năm học 2019-2020 cùng hợp tác với Nhà trường triển khai nội dung khảo sát trước khi nhận hồ sơ ra trường.

Chi tiết thông báo xem tại đây

Biên tập: Bình Dương