Kế hoạch họp lớp và đối thoại với sinh viên (hình thức trực tuyến) năm học 2019-2020

Nhằm nắm bắt được tình hình học tập sinh viên theo hình thức trực tuyến cũng như cung cấp các thông tin liên quan đến sinh viên, Nhà trường tổ chức họp lớp và đối thoại với sinh viên (hình thức trực tuyến) trong năm học 2019 – 2020

A. Họp lớp sinh viên định kỳ tháng 4/2020

1. Thời gian họp: Chủ nhật, ngày 05/4/2020 

2. Hình thức họp: Họp trực tuyến qua hệ thống Zoom Cloud Meetings

3. Thành phần họp:

- Giáo viên chủ nhiệm kiêm Cố vấn học tập các lớp K58 đến K61;

- Sinh viên các lớp từ K58 đến K61 tại Cơ sở Hà Nội và Cơ sở Phố Hiến;

- Ban chủ nhiệm các khoa / trung tâm (nếu có)

B. Đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với sinh viên

1. Thời gian (dự kiến): 1 buổi, từ ngày 10/4 đến ngày 20/4/2020 (lịch cụ thể sẽ thông báo sau)

2. Hình thức họp: Họp trực tuyến qua hệ thống Zoom Cloud Meetings

3. Thành phần họp:

- Ban Giám hiệu;

- Đại diện các phòng, khoa, trung tâm, bộ môn, Thư viện, Y tế;

- Sinh viên tại cơ sở Hà Nội và cơ sở phố Hiến: Lớp trưởng các lớp, Bí thư các Chi đoàn và mỗi lớp cử thêm 5 SV (K58 ÷ K61)

Xem chi tiết kế hoạch: TẠI ĐÂY

Danh sách phòng họp online: xem TẠI ĐÂY

Mẫu biên bản họp lớp: TẠI ĐÂY