Kế hoạch học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh K59 (Khóa I đợt 3) năm học 2017– 2018

- Thời gian: Từ ngày 16/04/2018 đến ngày 13/05/2018.

- Địa điểm: Trung tâm GDQP&AN (Cơ sở Phố Hiến -Trường Đại học Thủy lợi), tỉnh Hưng Yên.

- Hình thức học tập: Tổ chức đào tạo theo lớp, quản lý theo đại đội sinh viên. Sinh viên ăn ở, sinh hoạt tập trung 24/24 giờ trong thời gian học tập môn học tại Trung tâm.

Nội dung kế hoạch: tại đây

Lưu ý sinh viên khi tham gia học: tại đây

Danh sách sinh viên: tại đây