Hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì Cộng đồng" lần thứ 2

Hưởng ứng Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng lần II do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập Đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức với mong muốn tiếp tục đưa những ý tưởng sáng tạo hỗ trợ cộng đồng trở thành hiện thực trong đời sống xã hội, đồng thời là sự kiện đem lại nhiều ý nghĩa đối với thế hệ trẻ Việt Nam.

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên kính mời Quý Thầy Cô tham gia hưởng ứng cuộc thi.

Chi tiết: tại đây