Điều lệ giải Bóng đá nữ sinh viên các trường Đại học, Học viện và Cao đẳng khu vực Hà Nội năm 2018

Điều lệ giải Bóng đá nữ sinh viên các trường Đại học, Học viện và Cao đẳng khu vực Hà Nội năm 2018: tại đây