Cung cấp thông tin để làm thẻ BHYT

Năm 2018 Bảo hiểm y tế được đồng bộ hóa trên hệ thống cả nước, vì vậy có rất nhiều thông tin cá nhân của các bạn sinh viên cần được khai báo. Trạm y tế đã làm danh sách và đã in thẻ được gần 95% số thẻ BHYT của khóa 59. Tuy nhiên, còn một số bạn còn thiếu thông tin nên trạm y tế chưa cung cấp thông tin được cho bảo hiểm quận Đống Đa. Vậy đề nghị các bạn khẩn trương đến trạm y tế Trường ĐH Thủy lợi khai báo thông tin trước ngày 20/10/2018 để in thẻ BHYT kịp thời với hạn sử dụng thẻ của các bạn đã đăng ký.

Danh sách sinh viên thiếu thông tin: tại đây