Chương trình học tập ngắn hạn cho sinh viên tại ĐH Kanazawa, Nhật Bản

Với mục đích cung cấp các khóa học Tiếng Nhật và văn hóa cho sinh viên quốc tế, trường ĐH Kanazawa tổ chức các khóa học Mùa hè (từ 22/6 – 10/7/2020); khóa học Mùa đông (từ 27/12/2020 – 16/1/2021); khóa học Mùa xuân (từ 15-24/2/2021)

Số lượng sinh viên: 20 sinh viên/khóa học

Hạn nộp hồ sơ cho Khóa học Mùa hè: 14/2/2020

Điều kiện đăng ký dự tuyển, học bổng cho sinh viên tham gia cũng như mọi thông tin liên quan, vui lòng xem trong file đính kèm và link sau: http://kuglobal.w3.kanazawa-u.ac.jp/eg/sie/program/kanazawa-university-short-stay-program-2020-2021-ku-ssp/

Phòng Hợp tác Quốc tế xin trân trọng thông báo!