Sinh viên Trường Đại học Thủy lợi bắt đầu học trực tuyến toàn trường từ 16 tháng 3

Thông báo về tổ chức học trực tuyến đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy (bao gồm cả chương trình tiên tiến)

Nhà trường thông báo về kế hoạch tổ chức học trực tuyến bắt buộc đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy (bao gồm sinh viên chương trình tiên tiến) như sau: 1. Toàn bộ thời khóa biểu (TKB) các lớp học phần bắt đầu học sau Tết Nguyên đán Canh Tý được lùi lại 06 tuần (bắt đầu học từ 16/03/2020). Lịch giảng dạy và học tập thực hiện theo đúng thời khóa biểu đã ban hành. Riêng các học phần Giáo dục quốc phòng an ninh, Giáo dục thể chất, thực tập, thực hành, thí nghiệm, đồ án tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp không tổ chức giảng dạy, học tập trực tuyến. Nhà trường sẽ điều chỉnh và thông báo lịch học các học phần nói trên sau khi sinh viên trở về Trường học tập trung.

Những sinh viên do điều kiện bất khả kháng không thể dự được các lớp học trực tuyến (hoặc không có nhu cầu học tập) thì thực hiện việc hủy học phần trong thời gian từ ngày 16/03/2020 đến hết ngày 20/03/2020 trên tài khoản đăng ký học. Với những trường hợp sinh viên K60 về trước hủy học phần các lớp của khóa K61 thì làm đơn nộp cho Phòng Đào tạo qua email

Chi tiết xem thông báo tại đây

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Zoom Cloud Meetings: BẰNG VĂN BẢN

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng đối với sinh viên - học viên

Huóng dẫn cài đặt và sử dụng đối với giảng viên

Bấm vào đây để xem Danh sách các ID tương ứng với các phòng học.

Biên tập: Bình Dương