Nhà trường điều chỉnh ngày tổ chức Lễ tốt nghiệp học kì 1 năm học 2019-2020

Do dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra phức tạp, Trường Đại học Thủy lợi tiếp tục cho sinh viên nghỉ để phòng dịch. Vì vậy Nhà trường điều chỉnh kế hoạch tổ chức Ngày hội việc làm và Lễ tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy đợt học kì 1 năm học 2019-2020

Trường Đại học Thủy lợi tạm hoãn tổ chức Ngày Hội việc làm năm 2020 và Lễ tốt nghiệp cho sinh viên chính quy đợt học kì 1 năm học 2019-2020. Thời gian, kế hoạch tổ chức mới Nhà trường sẽ thông báo sau.

Nhà trường cấp sớm giấy chứng nhận tạm thời và bản sao kết quả học tập (hồ sơ tạm thời có giá trị trong 3 tháng) đối với sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp.

 Sinh viên thực hiện khảo sát bắt buộc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với sinh viên tốt nghiệp ra trường trước khi nhận bằng và hồ sơ tốt nghiệp: Mẫu khảo sát tải tại đây

Biên tập: Bình Dương