Thông tin luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Ngô Thị Ngọc Vân

Thông tin luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Ngô Thị Ngọc Vân

Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng hóa lỏng của đất nền đê Hữu Hồng đoạn qua Hà Nội (K73+500-K74+100) chịu tải trọng động đất.
Chuyên ngành: Địa kỹ thuật xây dựng 
Mã số: 9580211
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hồng Nam
 Bao gồm:
 1. Toàn văn luận án
 2. Tóm tắt luận án (tiếng Anh, tiếng Việt)
 3. Thông tin đưa lên mạng (tiếng Anh, tiếng Việt)
Chi tiết xem tại link: http://daotao.tlu.edu.vn/ftp/P3/upload/NCS/LATSNgoThiNgocVan(2019).rar