Thông tin luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Hà Thanh Dương

Thông tin luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Hà Thanh Dương

Tên đề tài: Nghiên cứu sự hình thành và phát triển vết nứt ảnh hưởng tới khả năng chịu tải của đập trọng lực bê tông đầm lăn trong quá trình vận hành.

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
Mã số: 9580202
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Quang Hùng - GS.TS. Vũ Thanh Te


 Bao gồm:
 1. Toàn văn luận án
 2. Tóm tắt luận án (tiếng Anh, tiếng Việt)
 3. Thông tin đưa lên mạng (tiếng Anh, tiếng Việt)
Chi tiết xem tại đây:/Portals/0/LATSHaThanhDuong%282019%29.rar