Thông tin thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS La Đức Dũng

Trường Đại học Thủy lợi xin trân trọng gửi tới quý Bộ thông tin thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS La Đức Dũng với nội dung như sau:

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả của hệ thống tiêu Bắc Nam Hà trong điều kiện biến đổi khí hậu nước biển dâng.

Chuyên ngành: Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước

Mã số: 62 62 30 01

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

                                              GS.TS. Đào Xuân Học

Thời gian bảo vệ: 8h30, Thứ Bẩy ngày 07/10/2017

Địa điểm: Room 5-K1, Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Trân trọng!