Thông tin thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Phạm Cao Tuyến

Trường Đại học Thủy lợi tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ kỹ thuật cấp Trường cho Nghiên cứu sinh Phạm Cao Tuyến như sau:

Tên đề tài: Nghiên cứu kết cấu và công nghệ chế tạo cầu máng xi măng lưới thép ứng suất trước nhịp lớn.

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Mã số: 62 58 02 02

Người hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Vũ Hoàng Hưng

                                                   PGS.TS. Trần Mạnh Tuân

Thời gian: 8h30, thứ Năm ngày 28/9/2017

Địa điểm: Room 5 - K1, Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời các đại biểu quan tâm tới dự.