Thông tin thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Lan Hương

Trường Đại học Thủy lợi tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ kỹ thuật cấp Trường cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Lan Hương như sau:

Tên đề tai: Phân tích và đánh giá an toàn công trình đầu mối hồ chứa thủy lợi Việt Nam theo lý thuyết độ tin cậy.

Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy;

Mã số: 62 58 40 01

Người hướng dẫn  khoa học: PGS.TS. Nguyễn Quang Hùng

                                                    PGS.TS. Nguyễn Hữu Bảo

Thời gian: 14h00, Thứ Hai ngày 21 tháng 8 năm 2017

Địa điểm: Room 5 - K1, Trường Đại học Thuỷ lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các đại biểu quan tâm tới dự.