Thông tin thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Lê Ngọc Sơn

Trường Đại học Thủy lợi tổ chức cho NCS Lê Ngọc Sơn bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường với đề tài:

"Nghiên cứu cơ sở khoa học kết hợp mô hình mô phỏng - tối ưu - trí tuệ nhân tạo trong vận hành hệ thống hồ chứa đa mục tiêu, áp dụng cho lưu vực sông Ba".

Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy

Mã số: 62 58 40 01

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hồ Sỹ Dự

                                                  GS.TS. Lê Đình Thành

Thời gian: 8h30, ngày 16/11/2017

Địa  điểm: Room 5- K1, Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời các đại biểu quan tâm tới  dự./.