Thông tin thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Lương Ngọc Chung

Trường Đại học Thủy lợi tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lương Ngọc Chung với: 

Đề tài: Nghiên cứu xác định dòng chảy tối thiểu nhằm quản lý bền vững tài nguyên nước vùng hạ du sông Mã

Mã số: 9 58 02 12

Chuyên ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Trần Viết Ổn

                                                    TS. Lê Viết Sơn

Thời gian: 8h30, ngày 16/03/2019

Địa điểm: Room 5-K1, Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các đại biểu quan tâm tới dự./.