Thông tin thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Lê Quốc Hưng

Trường Đại học Thủy lợi tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Quốc Hưng với:

Đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học nâng cao hiệu quả vận hành phát điện các hồ chứa bậc thang trong thị trường điện cạnh tranh, áp dụng cho lưu vực sông Chu.
Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Mã số: 9580202

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phan Kỳ Nam

                                               PGS.TS. Lê Văn Nghị

Thời gian bảo vệ: 14h00, ngày 11/03/2019

Địa điểm: Room 5-K1, Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các đại biểu quan tâm tới dự./.