Thông tin thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Trần Khắc Thạc

Trường Đại học Thủy lợi tổ chức cho  NCS Trần Khắc Thạc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường với 


Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất vị trí hợp lý của cửa lấy nước vào sông Đáy đảm bảo yêu cầu cấp nước và tạo dòng chảy thường xuyên cho sông Đáy.
Chuyên ngành: Thủy văn học

Mã số: 9440224

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Phạm Thị Hương Lan

                                               GS.TS. Tan Soon Keat

Thời gian bảo vệ: 14h00, ngày 15/02/2019

Địa điểm: Room 5-K1, Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các đại biểu quan tâm tới dự./.