Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Hồ Ngọc Dung

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Hồ Ngọc Dung

Tên đề tài: "Nghiên cứu cơ sở khoa học vận hành tối ưu hệ thống bậc thang hồ chứa thủy điện trên sông Đà trong mùa cạn”.

Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy;

Mã số: 62 58 40 01

Người hướng dẫn: PGS.TS. Hồ Sỹ Dự

                                GS.TS. Hà Văn Khối

Bao gồm: 

  1. Toàn văn luận án 
  2. Tóm tắt luận án (Tiếng Anh, Tiếng Việt)
  3. Thông tin đóng góp mới (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

Thông tin xem tại đây