Thông tin luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Lê Quốc Hưng

Thông tin luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Lê Quốc Hưng

Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học nâng cao hiệu quả vận hành phát điện các hồ chứa bậc thang trong thị trường điện cạnh tranh, áp dụng cho lưu vực sông Chu.
Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
Mã số: 9580202
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phan Kỳ Nam

                                                  PGS.TS. Lê Văn Nghị
 Bao gồm:
 1. Toàn văn luận án
 2. Tóm tắt luận án (tiếng Anh, tiếng Việt)
 3. Thông tin đưa lên mạng (tiếng Anh, tiếng Việt)

Chi tiết xem tại đây:/Portals/0/LATSLeQuocHung%282019%29.rar