Thông báo điều chỉnh lịch thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho hệ ĐHCQ đợt 2 năm 2017

Căn cứ thông báo số 528/TB-ĐHTL về điều chỉnh kế hoạch thi, chấm bảo vệ  HPTN học kỳ 2 năm học 2016-2017 phục vụ kế hoạch thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2017. Trường Đại học Thủy lợi thông báo điều chỉnh kế hoạch thi thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho hệ ĐHCQ (tương đương A2) đợt 2 năm 2017 tại Hà Nội như sau:

Thời gian thi: Ngày 03 và 04/07/2017 

Chi tiết thông báo xem tại đây

Lịch thi kỹ năng đọc viết đã được chuyển vào tài khoản của sinh viên.