Hội thảo Quốc tế về Khai thác mỏ bền vững và trách nhiệm 2020 (ISRM 2020)

Hội thảo Quốc tế về Khai thác mỏ bền vững và trách nhiệm 2020, tên tiếng anh: The International Conference on Sustainable and Responsible Mining 2020 (ISRM 2020) do Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội tổ chức từ ngày 15 đến 17 tháng 10 năm 2020.

Hội thảo Quốc tế về Khai thác mỏ bền vững và trách nhiệm 2020 do Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội tổ chức từ ngày 15 đến 17 tháng 10 năm 2020.

Các thầy cô quan tâm viết bài cho hội thảo xin mời truy cập vào website của Hội thảo:

 http://isrm2020.humg.edu.vn 

hoặc truy cập trực tiếp vào link mời viết bài:

 http://isrm2020.humg.edu.vn/index.php/about-the-conference/call-for-papers

P. KHCN