Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy Học kỳ 1, năm học 2019-2020

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020, Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 (2019 – 2020)

I. Đối tượng đánh giá

Sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính quy từ K61 trở về trước đang học tại trường (trừ sinh viên đã thực hiện Học phần tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2019 và 2020).

II. Phương thức đánh giá

Đánh giá kết quả rèn luyện theo hình thức online.

Một số lưu ý:

1. Sinh viên đánh giá kết quả rèn luyện với hình thức online, truy cập tại đường link: https://forms.gle/1qAy9p2zZRVYyWc67.

Bản đánh giá online của sinh viên chỉ được chấp nhận khi sử dụng hộp thư điện tử do Nhà trường cung cấp (K59 trở về trước: dùng hộp thư có miền là wru.vn; K60 trở về sau: dùng hộp thư có miền là tlu.edu.vn).

2. Các khoa, Trung tâm, Cơ sở 2 cung cấp danh sách sinh viên đánh giá online cho giáo viên chủ nhiệm các lớp.

3. Hội đồng các khoa, Trung tâm, Cơ sở 2 họp xét (có thể sử dụng hình thức online) và gửi bản tổng hợp đánh giá kết quả rèn luyện về phòng Chính trị & CTSV (bằng công văn & File theo địa chỉ email: thuyp72002@tlu.edu.vn)

Chi tiết thông báo: TẠI ĐÂY

Download các biểu mẫu đánh giá: TẠI ĐÂY