Triển khai công tác phúc khảo bài thi bằng hình thức online

Phòng khảo thí và ĐBCL triển khai công tác phúc khảo bài thi

Thân gửi các em sinh viên,

Phòng khảo thí và ĐBCL triển khai công tác phúc khảo bài thi cho các em với thông tin cụ thể như sau:

1. Đối tượng:          - Giai đoạn 2, học kỳ 1 năm học 2019-2020 cho sinh viên tất cả các khóa, kể cả cơ sở HY.

                                 - Giai đoạn 1, học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho sinh viên K61, nhóm 4-5

                                 - Kỳ song song học kỳ 1 năm học 2019-2020

2. Hình thức triển khai (online): Tập hợp danh sách phúc khảo theo khoa. Sinh viên có nhu cầu phúc khảo cần gửi đầy đủ thông tin về văn phòng khoa (qua email, tin nhắn..., email và sdt liên hệ tại file đính kèm). Thông tin cần cung cấp bao gồm: Họ và tên, mã SV, lớp, môn thi, ngày thi, đợt thi, điểm thi.

3. Thời gian: từ ngày 4/3/2020 đến hết ngày 8/3/2020.

Mọi vấn đề thắc mắc các em chủ động liên hệ với văn phòng khoa hoặc phòng khảo thí và ĐBCL để được giải đáp.

Mong các em lưu ý.

Danh sách các VPK

Stt

Tên khoa

Email

Số điện thoại

1

Công trình

vpkhoacongtrinh@tlu.edu.vn

02438522024

2

Kỹ thuật tài nguyên nước

khoaN@tlu.edu.vn

02438528026

3

Môi trường

KhoaMT@tlu.edu.vn

02435640704

4

Năng lượng

khoaE@tlu.edu.vn

02438528025

5

Cơ khí

khoam@tlu.edu.vn

02438533082

6

Kinh tế và quản lý

khoaKT@tlu.edu.vn

02438522028

7

Khoa công nghệ thông tin

vpkcntt@tlu.edu.vn

02435632211

8

Phòng khảo thí và ĐBCL

phongktkdcl@tlu.edu.vn

02435641228