Triển khai các công tác đảm bảo an toàn sức khỏe khi sinh viên trở lại trường học tập

Trường Đại học Thủy lợi thông báo về công tác đảm bảo an toàn sức khỏe khi sinh viên trở lại trường học tập như sau:

Sinh viên trở lại học tập từ thứ 2 ngày 09/03/2020, Nhà trường sẽ tiến hành đo thân nhiệt, phát phiếu cung cấp thông tin y tế đến từng sinh viên khi đi học. Sinh viên được Nhà trường phát khẩu trang vải kháng khuẩn, đề nghị Ban cán sự các lớp đến văn phòng Khoa nhận khẩu trang từ ngày 9.3.2020 để phát đến sinh viên trong lớp.

Nếu sinh viên có biểu hiện ho, sốt thì không đến trường, nên ở nhà cho đến khi khỏi hẳn. Nếu bị ho, sốt, khó thở cần đến ngay y tế phường, xã nơi cư trú để được hướng dẫn theo quy định và tuân thủ các yêu cầu về phòng dịch của y tế nơi cư trú.