Tổng kết năm học 2016 – 2017 khối sinh viên

Nhà trường thông báo kế hoạch tổng kết năm học 2016 – 2017 khối sinh viên như sau:

- Thời gian: 1 buổi sáng, từ 7h45 đến 11h00 ngày thứ Bảy (11/11/2017)

- Địa điểm: HT – T45

Chi tiết: tại đây