Tổ chức luyện thi olympic tin học năm học 2017 – 2018

Được sự đồng ý của Ban giám hiệu, Khoa CNTT lập kế hoạch chuẩn bị cho kỳ thi Olympic Tin học sinh viên toàn quốc lần thứ 26 tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 5-8/12/2017.

Chi tiết: tại đây