Tổ chức Cuộc thi “Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào học tập tại Trường Đại học Thủy lợi năm 2019”

Thực hiện kế hoạch số 913/KH-BGDĐT ngày 29/8/2019 về tổ chức Cuộc thi “Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào học tập tại Việt Nam năm 2019” Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch như sau: Chi tiết xem tại đây