Thông báo về việc học ôn tập và thi Olympic cấp trường môn Thủy lực

Bộ môn Thuỷ lực tổ chức học ôn để chuẩn bị cho kỳ thi Olympic cấp Trường môn Thuỷ lực (Cơ học chất lỏng) và Thi Olympic Cơ học toàn quốc tổ chức vào mùa hè 2018.

Chi tiết: tại đây