Thông báo về thời gian nộp học phí học kỳ song song và học kỳ 2 năm học 2018 – 2019

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên thông báo về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 đối với sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng, Liên thông chính quy: tại đây

Lưu ý

- Sinh viên nộp tiền vào tài khoản ATM tại các chi nhánh của Ngân hàng Viettin Bank.

- Sinh viên đã nộp học phí vào tài khoản thẻ ATM tại Ngân hàng Viettin Bank nhưng đến khi hết thời hạn nộp học phí tại mục 1 mà không thấy quét học phí thì liên hệ tại Phòng Tài vụ (Tầng 2 - P.217 - Nhà A1) để được giải quyết.