Thông báo thực hiện chế độ miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập Học kỳ II, năm học 2019 – 2020

Trường Đại học Thủy lợi thông báo về việc thực hiện chế độ miễn giảm học phí (MGHP), trợ cấp xã hội (TCXH), hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy trong học kỳ 2, năm học 2019 - 2020.

Kế hoạch thực hiện chế độ miễn giảm học phí (MGHP), trợ cấp xã hội (TCXH), hỗ trợ chi phí học tập cụ thể như sau:

1/ Từ ngày 06/4/2020 đến ngày 29/4/2020: Sinh viên nộp hồ sơ theo một trong hai hình thức sau:

- Hình thức 1: Nộp hồ sơ (trực tuyến) về phòng Chính trị và Công tác sinh viên qua email: p7@tlu.edu.vn (các minh chứng scan có màu). Khi đi học, nộp hồ sơ tại Phòng trực tư vấn sinh viên (P.112/ nhà A1).

- Hình thức 2: Gửi hồ sơ qua bưu điện về địa chỉ: Phòng Chính trị & Công tác sinh viên – Trường Đại học Thủy lợi, Số 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

2/ Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 10/5/2020: Nhà trường xét duyệt hồ sơ Miễn giảm học phí, Trợ cấp xã hội và Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên.

3/ Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020: Nhà trường thông báo danh sách sinh viên được Miễn giảm học phí, Trợ cấp xã hội và Hỗ trợ chi phí học tập trong học kỳ 2 năm học 2019 - 2020.

Đề nghị sinh viên thực hiện đúng hạn và nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định. Sau thời hạn trên, sinh viên không nộp hồ sơ hoặc nộp nhưng không đủ hồ sơ theo quy định, Nhà trường sẽ không giải quyết các vấn đề liên quan đến miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2019 – 2020.

Chi tiết thông báo: TẠI ĐÂY

Nhấp vào để download các mẫu đơn: Đơn đề nghị miễn giảm học phíĐơn xin hưởng trợ cấp xã hộiĐơn xin hỗ trợ chi phí học tập; Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.