Thông báo sinh hoạt lớp tháng 04 năm 2018

Một số lưu ý sinh viên:

- Điều chỉnh lịch họp lớp của các lớp Khoa Cơ khí

- Sinh viên K59 thi đạt chuẩn tiếng Anh A2 do Nhà trường tổ chức vào tháng 4/2018 (theo TB số: 322/TB-ĐHTL ngày 12/4/2018) đủ điều kiện được công nhận tương đương điểm môn học Tiếng Anh 2 và Tiếng Anh 3. Đó là:

1. Nguyễn Đức Khuê - lớp 59-C4

2. Phạm Thị Linh Chi - lớp 59KT1

3. Bùi Ngọc Anh - lớp 59KT2

4. Phan Tấn Dũng - lớp59KT2

5. Võ Thị Thuỳ Linh - lớp 59KT2

6. Trần Thị Minh Ngọc - lớp 59KT2

7. Nguyễn Thị Nhật Hằng - lớp 59KT3

8. Nguyễn Quang Thái - lớp 59KT4

9. Nguyễn Quang Huy - lớp 59M3

10. Trương Thúy Quỳnh - lớp 59-N1

11. Đặng Bích Diệp - lớp 59QT2

 

Lưu ý: sinh viên được phép hủy các học phần đã đăng ký nếu lấy điểm theo quyết định công nhận điểm tương đương môn học của Nhà trường (liên hệ tại Phòng trực tiếp sinh viên P112/A1 để được xác nhận dữ liệu hủy môn học).

- Học kỳ I năm học 2017 – 2018 Nhà trường cấp 420 suất học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên của các Khoa, Trung tâm (danh sách tại đây)

- Phòng CTCT&QLSV lưu ý các sinh viên khi tiến hành làm thủ tục tại các Phòng, Ban chức năng phải đảm bảo tính xác thực trong các hồ sơ nộp kèm theo. Nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu phát hiện sai phạm, sinh viên sẽ bị xử lý theo quy định.

- Sinh viên các lớp cảnh giác cao độ với các đối tượng lạ xâm nhập vào Nhà trường, khu nội trú sinh viên. Khi phát hiện những hiện tượng lạ đề nghị báo ngay cho Trung tâm quản lý nội trú hoặc phòng CTCT & Quản lý sinh viên để kịp thời xử lý tránh ảnh hưởng đến sinh viên.

Mỗi sinh viên cần có ý thức cao với những hoạt động của mình, tránh bị kích động và tránh vi phạm nội quy, quy chế và pháp luật của Nhà nước. Cảnh giác cao độ và bài trừ các tệ nạn xã hội.

- Lớp trưởng nhắc sinh viên tham gia sinh hoạt lớp một cách đều đặn. Ban Cán sự lớp có trách nhiệm nhận Sổ theo dõi Tình hình sinh hoạt lớp và Thông báo phục vụ sinh hoạt lớp vào thứ Sáu trong tuần tổ chức sinh hoạt lớp và nộp lại Sổ vào thứ Hai sau tuần sinh hoạt lớp tại Bộ phận Tư vấn sinh viên thuộc phòng CTCT & QLSV)(P112- tầng 1 nhà Hành chính A1)

   - Đề nghị các lớp trong toàn trường thực hiện công việc này với tinh thần trách nhiệm cao và nghiêm túc trước hết vì quyền lợi của sinh viên sau đó là góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng vững mạnh.

Yêu cầu lớp trưởng các lớp chú ý lấy chữ ký GVCN lớp (nếu họp); nếu GVCN lớp không có mặt thì lớp trưởng phải ghi rõ là GVCN không dự họp.

Chi tiết thông báo: tại đây