Thông báo phục vụ sinh hoạt lớp tháng 12/2017

- Điều chỉnh kế hoạch sinh hoạt lớp của một số lớp học (tại đây);

- Nhà trường đã tiến hành nhập dữ liệu các môn tự chọn tính điểm và chạy kết quả học tập cho sinh viên thực hiện học phần tốt nghiệp tại học kỳ 1 năm học 2017-2018 (K55 và K54 trở về trước). Sinh viên lưu ý kiểm tra kết quả học tập. Mọi thắc mắc sinh viên nộp đơn tại P112-A1 (Phòng CTCT&QLSV) trước ngày 01/01/2018;     

- Nhà trường huy động sinh viên cung cấp địa chỉ email, facebook của các Trường THPT (nếu có) để phục vụ công tác quảng bá tuyển sinh năm 2018. Đề nghị các lớp hoàn thành theo mẫu gửi kèm và gửi về cho Phòng CTCT&QLSV (Liên hệ: Chuyên viên: Đỗ Thị Bích Việt - P118/A1) trước ngày 30/12/2017;

- Nhà trường tiếp tục huy động sinh viên đang học tập tại trường (từ K56-K58) phối hợp tham gia quảng bá hình ảnh trường trước mùa tuyển sinh năm 2018 theo thông báo số 1286/TB-ĐHTL ngày 21/12/2017. Các bạn sinh viên có nguyện vọng tham gia có thể đăng ký trường mình đã theo học và một trường THPT khác để quảng bá hình ảnh trường theo danh mục các trường THPT dự kiến quảng bá tuyển sinh năm 2018 (có gửi kèm theo) trực tiếp tại Phòng CTCT&QLSV (Phòng trực tiếp sinh viên - 112 nhà A1) từ ngày 22/12/2017 đến ngày 12/01/2018.

- Nhà trường triển khai kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy trong toàn trường học kỳ 1 (2017-2018) theo kế hoạch số 1284/KH-ĐHTL ngày 20/12/2017 (tại đây);

- Nhà trường thông báo triển khai đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 và toàn khóa học  đối với sinh viên K55 & sinh viên các khoá trước  hệ chính quy đang làm ĐATN kỳ 1 (2017 – 2018) theo kế hoạch 1061 /KH-ĐHTL ngày 25/10/2017 (tại đây);

- Trong dịp cao điểm diễn ra lễ Noel và nghỉ Tết dương lịch 2018, đề nghị các bạn sinh viên lưu ý giữ vững trật tự xã hội và trật tự an toàn giao thông tại trường học, địa phương và nơi cư trú;

- Hiện nay, Nhà trường đã triển khai thực hiện Cổng thông tin việc làm cho sinh viên tại địa chỉ: tlu.myuni.com.vn; cho phép sinh viên đăng ký online để tìm kiếm các thông tin về việc làm part time (cho sinh viên đang học) và việc làm full time (cho sinh viên tốt nghiệp);

- Lớp trưởng nhắc sinh viên tham gia sinh hoạt lớp một cách đều đặn. Ban Cán sự lớp có trách nhiệm nhận Sổ theo dõi Tình hình sinh hoạt lớp và Thông báo phục vụ sinh hoạt lớp vào thứ Sáu trong tuần tổ chức sinh hoạt lớp và nộp lại Sổ vào thứ Hai sau tuần sinh hoạt lớp tại Bộ phận Tư vấn sinh viên thuộc Phòng CTCT & QLSV) (P112- tầng 1 nhà Hành chính A1);

   - Đề nghị các lớp trong toàn trường thực hiện công việc này với tinh thần trách nhiệm cao và nghiêm túc trước hết vì quyền lợi của sinh viên sau đó là góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng vững mạnh.

Yêu cầu lớp trưởng các lớp chú ý lấy chữ ký GVCN lớp (nếu họp); nếu GVCN lớp không có mặt thì lớp trưởng phải ghi rõ là GVCN không dự họp.

Chi tiết thông báo: tại đây