Thông báo phục vụ sinh hoạt lớp tháng 10/2019

MỘT SỐ CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI

- Các lớp tiến hành Tổng kết năm học 2018-2019 (Theo thông báo số 848/KH-ĐHTL ngày 9/9/2019)

- Các lớp triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 2 năm học 2018-2019 (Theo kế hoạch số 838 /KH-ĐHTL ngày 3/9/2019)

- Sinh viên có nhu cầu vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội: nộp giấy xác nhận vay vốn cho lớp trưởng, lớp tổng hợp trước ngày 10/11/2019 và nộp về phòng trực tiếp sinh viên, P.112/A1 (theo thông báo số 927/TB-ĐHTL ngày 1/10/2019).

- Sinh viên thuộc đối tượng miễn giảm học phí: nộp hồ sơ miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội phòng trực tiếp sinh viên, P.112/A1 trước ngày 4/11/2019 (theo thông báo số 928/TB-ĐHTL ngày 1/10/2019).

- Để đồng bộ hóa trong công tác quản lý sinh viên, Nhà trường triển khai lấy mẫu vân tay bổ sung cho sinh viên trong toàn trường (Theo thông báo số 917/TB-ĐHTL ngày 30/9/2019)

- Phát động sinh viên tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” (Theo thông báo số 42-TB/ĐU27 ngày 27/9/2019)

- Trường hợp sinh viên có nguyện vọng xác nhận sinh viên đang học tập tại trường (Trừ vay vốn): Sinh viên truy cập đường dẫn: www.tlu.edu.vn => Sinh viên => Sinh viên hiện tại => Thủ tục hành chính => Xác nhận sinh viên online => Sinh viên đăng nhập bằng tài khoản email và làm theo nội dung hướng dẫn.

Chi tiết các kế hoạch, sinh viên xem tại website của trường tại địa chỉ: www.tlu.edu.vn.

LƯU Ý

- Các lớp tổ chức họp lớp đúng thời gian và địa điểm theo Kế hoạch sinh hoạt lớp tháng 10/2019 (xem tại đây).

+ Trước buổi họp lớp: Ban cán sự lớp nhắc sinh viên tham gia sinh hoạt lớp đầy đủ và nhận “Sổ theo dõi Tình hình sinh hoạt lớp” và Thông báo phục vụ sinh hoạt lớp vào thứ Năm và thứ Sáu (ngày 03 & 04/10/2019) tại phòng trực tư vấn sinh viên  (P.112/nhà A1).

+ Trong buổi họp: Lớp trưởng phổ biến các thông báo của Nhà trường đến sinh viên trong lớp, đánh giá các mặt hoạt động của lớp trong tháng và kế hoạch hoạt động trong tháng tới, ghi đầy đủ, chi tiết nội dung cuộc họp vào “Sổ theo dõi tình hình Sinh hoạt lớp”. Đồng thời giáo viên chủ nhiệm lớp góp ý và nhắc nhở sinh viên trong lớp các vấn đề liên quan.

Lớp trưởng các lớp chú ý lấy chữ ký GVCN lớp (nếu họp); nếu GVCN lớp không có mặt thì lớp trưởng phải ghi rõ là GVCN không dự họp.

+ Sau buổi họp lớp: Cán bộ lớp nộp “Sổ theo dõi tình hình Sinh hoạt lớp” vào thứ Hai sau tuần sinh hoạt lớp tại Bộ phận trực tiếp sinh viên thuộc phòng Chính trị và Công tác sinh viên (P112- tầng 1 nhà Hành chính A1)

- Thực hiện nếp sống văn hóa học đường, sinh viên chỉnh đốn trang phục, tác phong giao tiếp, ứng xử, bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giữ gìn vệ sinh, cảnh quan, môi trường.

- Sinh viên các lớp thực hiện nghiêm chỉnh các nội quy, quy chế trong học tập, thi cử; nghiêm cấm mọi hành vi học hộ, thi hộ, sử dụng điện thoại trong giờ lên lớp…

Chi tiết thông báo: xem tại đây