Một số thông tin phục vụ sinh hoạt lớp tháng 5/2019

MỘT SỐ LƯU Ý

- Kế hoạch và thời gian sinh hoạt lớp tháng 5/2019 (tại đây). Các lớp tổ chức họp lớp theo đúng thời gian và địa điểm quy định;

- Theo kế hoạch số 413/KH-ĐHTL ngày 10/5/2019, toàn thể sinh viên triển khai đánh giá hoạt động của GVCN kiêm CVHT năm học 2018-2019 bằng hình thức online https://forms.gle/vo3FqSPVD4TZ6CQT7 hoặc đánh giá trực tiếp gửi về hòm thư p7@tlu.edu.vn hoặc nộp trực tiếp tại P118-A1, gặp CV Đỗ.T.Bích Việt (Hạn nộp: trước ngày 27/5/2019) (tại đây);

- Theo thông báo số 384/TB-ĐHTL ngày 6/5/2019, sinh viên được Nhà trường đề cử nộp hồ sơ xin tham gia xét tặng giải thưởng - học bổng KOVA lần thứ 17 tại phòng CTCT & Quản lý sinh viên (gặp CV. Nguyễn Thị Na) từ ngày 25/5/2019 đến ngày 31/5/2019 (chi tiết: tại đây);

- Theo thông báo số 417/TB-ĐHTL ngày 14/5/2019, Nhà trường thông báo về việc thu học phí kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng, Liên thông chính quy (chi tiết: tại đây);

- Theo kế hoạch số 416/KH-ĐHTL ngày 14/5/2019, Nhà trường triển khai đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2018-2019 và toàn khóa học hệ chính quy đang làm ĐATN kỳ II (2018-2019) (chi tiết: tại đây);

- Theo thông báo số 424/TB-ĐHTL ngày 17/5/2019, đề nghị sinh viên triển khai đánh giá các hoạt động phục vụ hỗ trợ sinh viên trong trường (mẫu phiếu khảo sát tại đây) hoặc đánh giá online tại đường dẫn https://forms.gle/mgUw2FX5rQv6J5ba7 và gửi về Phòng CTCT&QLSV sau buổi họp lớp tháng 5/2019 kèm sổ Sinh hoạt lớp;

- Sinh viên Khóa 57 khối Kỹ thuật triển khai đăng ký môn tự chọn tính điểm tốt nghiệp (Bản đăng ký kèm theo). Sinh viên Khóa 57 khối Kinh tế được phép điều chỉnh đăng ký môn tự chọn tính điểm tốt nghiệp (nếu có nguyện vọng); thời gian trước ngày 7/5/2019;

- Nhằm giải đáp các ý kiến, kiến nghị của sinh viên cũng như cung cấp các thông tin liên quan đến sinh viên; GVCN các lớp tổ chức cho sinh viên đề xuất ý kiến góp ý (nếu có) về các nội dung liên quan đến học tập, các hoạt động rèn luyện, chế độ chính sách, cơ sở vật chất… và gửi về hòm thư p7@tlu.edu.vn hoặc gửi trực tiếp tại Bộ phận trực tiếp sinh viên P112/A1 để Phòng CTCT&QLSV tổng hợp và giải đáp;

- Để nâng cao hiệu quả phục vụ ở khu vực nhà xe sinh viên của Nhà trường, sinh viên có kiến nghị, góp ý có thể gọi điện trực tiếp qua hotline: 0983.521.470 hoặc phản ánh tại Bộ phận trực tiếp sinh viên P112/A1 để Phòng CTCT&QLSV để được tư vấn, hỗ trợ;

- Từ ngày 24/5 đến ngày 28/5/2019, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tiến hành khảo sát chính thức 3 chương trình đào tạo gồm Kế toán; Quản lý xây dựng và Kỹ thuật công trình thủy. Đề nghị sinh viên có thái độ ứng xử văn minh, lịch sử và đúng chuẩn mực.

- Thực hiện nếp sống văn hóa học đường, lưu ý sinh viên phải chỉnh đốn trang phục, tác phong giao tiếp, ứng xử, bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giữ gìn vệ sinh, cảnh quan, môi trường;

- Sinh viên các lớp thực hiện nghiêm chỉnh các nội quy, quy chế trong học tập, thi cử; nghiêm cấm mọi hành vi học hộ, thi hộ, sử dụng điện thoại làm việc riêng trong giờ lên lớp…;

- Lớp trưởng nhắc sinh viên tham gia sinh hoạt lớp một cách đều đặn. Ban Cán sự lớp có trách nhiệm nhận Sổ theo dõi Tình hình sinh hoạt lớp và Thông báo phục vụ sinh hoạt lớp vào thứ Sáu trong tuần tổ chức sinh hoạt lớp và nộp lại Sổ vào thứ Hai sau tuần sinh hoạt lớp tại Bộ phận Tư vấn sinh viên thuộc phòng CTCT & QLSV) (P112- tầng 1 nhà Hành chính A1).

- Đề nghị các lớp trong toàn trường thực hiện công việc này với tinh thần trách nhiệm cao và nghiêm túc trước hết vì quyền lợi của sinh viên sau đó là góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng vững mạnh.

Yêu cầu lớp trưởng các lớp chú ý lấy chữ ký GVCN lớp (nếu họp); nếu GVCN lớp không có mặt thì lớp trưởng phải ghi rõ là GVCN không dự họp.

Chi tiết thông báo họp lớp: tại đây