Một số thông báo sinh hoạt lớp tháng 5/2018

Một số lưu ý:

- Sinh viên các lớp cảnh giác cao độ với các đối tượng lạ xâm nhập vào Nhà trường, khu nội trú sinh viên. Khi phát hiện những hiện tượng lạ đề nghị báo ngay cho Trung tâm quản lý nội trú hoặc phòng CTCT & Quản lý sinh viên để kịp thời xử lý tránh ảnh hưởng đến sinh viên.

- Từ ngày 15/5 đến 15/6/2018, Nhà trường phát động trong toàn trường tham gia cuộc thi ảnh với chủ đề "Một thoáng thủy lợi", thể lệ và giải thưởng được đăng tải trên website của Nhà trường. Các bạn sinh viên có ảnh dự thi có thể gửi về địa chỉ p7@tlu.edu.vn. Ngoài ra các bạn có thể bình chọn ảnh đẹp nhất tại fanpage của Trường tại địa chỉ Facebook/daihocthuyloi1959. Thời gian trao giải: 21/6/2018

- Theo thông báo số 417/TB-ĐHTL ngày 09/5/2018, Nhà trường thông báo về việc thu học phí kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng, Liên thông chính quy (chi tiết tại đây). Theo đó, hạn nộp học phí (học phí kỳ chính và học phí kỳ song song thuộc học kỳ II năm học 2017-2018):

+ Thời gian nộp tiền vào tài khoản: Từ ngày 4/5 đến trước ngày 4/6/2018;

+ Thời gian ngân hàng quét học phí: 15/5/2018 đến 05/6/2018

- Theo kế hoạch số 440/KH-ĐHTL ngày 14/5/2018, Nhà trường triển khai đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2017-2018 và toàn khóa học hệ chính quy đang làm ĐATN kỳ II (2017-2018) (tại đây)

- Theo thông báo số 463/TB-ĐHTL ngày 23/5/2018, các lớp triển khai công tác ngoại trú và nộp về Bộ phận Tư vấn sinh viên thuộc phòng CTCT & QLSV (P112- tầng 1 nhà Hành chính A1). (tại đây)

- Sinh viên Khóa 56 khối Kỹ thuật triển khai đăng ký môn tự chọn tính điểm tốt nghiệp (Bản đăng ký kèm theo Sổ sinh hoạt lớp).

- Lớp trưởng nhắc sinh viên tham gia sinh hoạt lớp một cách đều đặn. Ban Cán sự lớp có trách nhiệm nhận Sổ theo dõi Tình hình sinh hoạt lớp và Thông báo phục vụ sinh hoạt lớp vào thứ Sáu trong tuần tổ chức sinh hoạt lớp và nộp lại Sổ vào thứ Hai sau tuần sinh hoạt lớp tại Bộ phận Tư vấn sinh viên thuộc phòng CTCT & QLSV) (P112- tầng 1 nhà Hành chính A1).

- Đề nghị các lớp trong toàn trường thực hiện công việc này với tinh thần trách nhiệm cao và nghiêm túc trước hết vì quyền lợi của sinh viên sau đó là góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng vững mạnh.

Yêu cầu lớp trưởng các lớp chú ý lấy chữ ký GVCN lớp (nếu họp); nếu GVCN lớp không có mặt thì lớp trưởng phải ghi rõ là GVCN không dự họp.

Chi tiết thông báo: tại đây