Kỳ thi Olympic Cấp trường - Bộ môn Sức bền- Kết cấu năm học 2017 - 2018

Nhằm mục đích khuyến khích tinh thần học tập của sinh viên Đại học Thủy lợi nói chung và các môn học thuộc Bộ môn sức bền – Kết cấu nói riêng.

Bồi dưỡng, phát huy năng lực sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên sâu cho sinh viên trong toàn trường. Từ đó chọn lựa ra sinh viên ưu tú để tham gia cuộc thi Olympic Sức bền vật liệu và Cơ học kết cấu toàn quốc năm học 2017-2018.

Bộ môn Sức bền – Kết cấu kết hợp với phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên tổ chức kỳ thi Olympic môn Sức bền vật liệu và Cơ học kết cấu cấp trường năm học 2017 -2018.

Chi tiết: tại đây