Kê khai thông tin làm bảo hiểm y tế năm 2018

Từ năm 2018, Bảo hiểm y tế sẽ đồng bộ hóa dữ liệu trên hệ thống toàn quốc, vì vậy bảo hiểm y tế của sinh viên cần rất nhiều thông tin cá nhân của tất cả các bạn sinh viên. Để việc in thẻ BHYT cho các bạn sinh viên kịp thời hạn, trạm y tế xin gửi tới các bạn mẫu kê khai thông tin cá nhân của mình. Để nghị các bạn sinh viên khóa 55,56,57,58 kê khai theo mẫu này và nộp lại trạm y tế khi đến đóng tiền mua bảo hiểm y tế.

Mẫu khai: tại đây