Kế hoạch: Tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 đối với sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính quy và đại học hệ VLVH

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017, Nhà trường thông báo kế hoạch tốt nghiệp đợt học kỳ 2 (2016 – 2017) cho sinh viên hệ chính quy (K55 ĐH khối kinh tế; K55ĐH, K56CĐ, K55LT và các khoá trước) và hệ VLVH (K47 Hà Nội và các khóa trước).

Kế hoạch chi tiết: tại đây