Kế hoạch Học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh K59 (Khóa 1 đợt 4) năm học 2017– 2018

Thời gian, địa điểm và hình thức học tập

- Thời gian: Từ ngày 21/05/2018 đến ngày17/06/2018.

- Địa điểm:Trung tâm GDQP&AN (Cơ sở Phố Hiến -TrườngĐại học Thủy Lợi), tỉnhHưng Yên.

- Hình thức học tập: Tổ chức đào tạo theo lớp, quản lý theo đại đội sinh viên. Sinh viên ăn ở, sinh hoạt tập trung 24/24 giờ trong thời gian học tập môn học tại Trung tâm.

Thành phần sinh viên tham gia học tập

- Sinh viên K59 hệ đại học chính quy thuộc khoa Kinh tế và quản lý.

- Sinh viên K58 trở về trước chưa được cấp Chứng chỉ GDQP&AN (nếu có nguyện vọng học).

Chi tiết kế hoạch: tại đây

Danh sách sinh viên: tại đây

Lưu ý sinh viên: tại đây