Những phần thưởng cao quý đã được Đảng và Nhà nước trao tặng

Trong hơn 50 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là thời kỳ đổi mới đất nước, toàn thể cán bộ , giảng viên, công nhân viên và sinh viên Nhà trường đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng Nhà nước giao cho. Với những thành tích đã đạt được tập thể cán bộ giảng viên, công nhân viên và sinh viên Nhà trường đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận tặng thưởng các danh hiệu cao quý:

  • Huân chương Hồ Chí Minh (2004)
  • Huân chương Độc lập hạng Ba (1989), hạng Nhì (1978), hạng Nhất (1999 và 2009)
  • Huân chương Lao động hạng Nhất (1984), hạng Nhì (1978), hạng Ba (1960 và 1976)
  • Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (2000)

 Phó thủ tướng thường trực chính phủ Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Đảng và Nhà nước trao Huân chương lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Thủy Lợi trong Đại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường năm 2009.