Thơ: Dòng sông yêu thương

Cựu sinh viên TC – CT Trường ĐHTL Hà Nội: Nguyễn Thị Nghĩa – Nguyên PCTCĐN Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc

DÒNG SÔNG YÊU THƯƠNG

Chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường ĐHTL Hà Nội

Sông có tự bao giờ

Sông gọi là Phó Đáy

Thàng năm miệt mài chảy

Dốc cạn lòng sông sâu.

 

 

Nước xuôi về Móng Cầu

Chở theo bao câu hát

Ôi qua bao ghềnh thác?

Mà ngọt ngào thân thương!

 

 

Vựa lúa xanh Vĩnh Tường

Mê Linh hoa thơm ngát

“Nước reo thành điệu nhạc”

Đất quê mình thăng hoa.

 

 

Dòng Phó Đáy quê ta

Có bến Vàng, Phú Hậu

Cầu bắc qua Bến Gạo

Cá thính làng ven sông.

 

Phó Đáy dòng mênh mông

Đôi bờ thơm ngào ngạt

Sáo diều ngân tiếng hát

Một khoảng trời yêu thương.

 

 

Nguyễn Thị Nghĩa – Nguyên PCTCĐN Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc

Cựu sinh viên TC – CT Trường ĐHTL Hà Nội