Tổng quan về nhân lực

Với quan điểm chất lượng đội ngũ giảng viên có vai trò quyết định trong việc đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Đại học Thủy lợi đã triển khai các giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên trên cơ sở kết hợp hài hòa nhu cầu, lợi ích của giảng viên và mục tiêu chung của nhà trường, từ khâu tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đến các chính sách đãi ngộ.

Trong những năm qua, nhờ thực hiện nghiên túc, có hiệu quả Quy định về tuyển dụng, đào tạo và sử dụng giảng viên của Trường đồng thời ban hành và thực hiện nhiều chính sách khuyến khích, động viên, thu hút nhân tài (xét tuyển trực tiếp đối với người có trình độ tiến sĩ đúng chuyên ngành; nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với cán bộ, giảng viên bảo vệ luận án tiến sĩ thành công đúng thời hạn, có sáng chế, giải pháp hữu ích, chủ trì các đề tài, dự án cấp Nhà nước, cấp Bộ được đánh giá từ loại khá trở lên, có bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín; lập quỹ phát triển hoạt động khoa học công nghệ, hỗ trợ cán bộ, giảng viên đăng bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế), Trường Đại học Thủy lợi đã có đội ngũ cán bộ, giảng viên gần 1200 người với cơ cấu hợp lý, hơn 80% là cán bộ giảng dạy (CBGD) và cán bộ khoa học công nghệ kiêm nhiệm giảng dạy, gần 40% cán bộ giảng dạy có trình độ tiến sĩ trong đó có 14GS, 66PGS.

Để khuyến khích Cán bộ giảng dạy học tiếng Anh, phấn đấu đạt chuẩn ngoại ngữ theo Quy định về tuyển dụng, đào tạo và sử dụng giảng viên, Trường đã sử dụng kinh phí chương trình tiên tiến và một số dự án để tăng cường bồi dưỡng tiếng Anh cho Cán bộ giảng dạy. Ngoài ra, Cán bộ giảng dạy còn được hỗ trợ kinh phí thi chứng chỉ Tiếng Anh (IELTS hoặc TOEFL, tối đa 3 lần). Nhờ đó, đến nay, phần lớn Cán bộ giảng dạy của Trường có trình độ tiếng Anh tốt có thể làm việc trực tiếp với chuyên gia nước ngoài hoặc tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế. Trong đó, gần 300 Cán bộ giảng dạy có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.5 trở lên đã góp phần nâng cao năng lực hội nhập và phát triển của Trường.

Nhờ có chính sách thu hút và môi trường làm việc tốt, hiện nay, Trường Đại học Thủy lợi đang là điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà khoa học trẻ có trình độ tiến sĩ, có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học.