Thông báo: Khảo sát các hoạt động phục vụ hỗ trợ sinh viên trong trường

Nhằm giúp Nhà trường có được thông tin đầy đủ của sinh viên đang học, làm cơ sở cho việc đánh giá, điều chỉnh, xây dựng kế hoạch phục vụ hỗ trợ sinh viên được tốt hơn, Phòng CTCT&QLSV đề nghị các bạn sinh viên của Trường tham gia Khảo sát các hoạt động phục vụ hỗ trợ sinh viên trong trường.

Chi tiết: tại đây

Mẫu khảo sát: tại đây