Tân sinh viên K60 với những trải nghiệm học tập rèn luyện mới tại trường đại học

(TLU) – Ngay sau khi nhập học, tân sinh viên K60 đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đào tạo của Nhà trường năm học 2018-2019

Từ ngày 5-7/9, tại cơ sở Phố Hiến, sinh viên các ngành Công nghệ thông tin, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Kế toán đã tham gia tuần sinh hoạt công dân- sinh viên đầu khóa. Tại đây, các tân sinh viên được hiểu rõ hơn về truyền thống và các chiến lược phát triển của Nhà trường trong chặng đường gần 60 năm qua. Trường Đại học Thuỷ lợi là trường đại học công lập có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong các ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế và quản lý, đặc biệt trong lĩnh vực thuỷ lợi, môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; góp phần thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững Tổ quốc. Những đóng góp của Nhà trường cho công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý: Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; Huân chương Hồ Chí Minh; 2 Huân chương Độc lập hạng Nhất... Trường Đại học Thủy lợi cơ bản đã trở thành một trường đại học đa ngành, với 27 ngành đào tạo bậc đại học, 20 chuyên ngành bậc cao học và 11 chuyên ngành bậc tiến sĩ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tuần sinh hoạt công dân- sinh viên đầu khóa năm 2018-2019

Cũng tại tuần lễ này, sinh viên K60 còn được đại diện các Phòng, Khoa, Ban chức năng trong trường hướng dẫn cách thức đăng ký môn học; những vấn đề về công tác sinh viên, quy chế, chế độ chính sách; luật giáo dục đại học; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, công tác thư viện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trường học…Đây cũng là dịp để các sinh viên khóa mới tìm hiểu về các Câu lạc bộ sinh viên, các hoạt động thường niên của tổ chức Đoàn; bồi đắp thêm truyền thống và lý tưởng cho các em.

Thực hiện kế hoạch đào tạo, từ ngày 10/09/2018 sinh viên K60 cơ sở Phố Hiến và sinh viên K60 hệ đại học chính quy ngành Kinh tế và ngành Kế toán thuộc khoa Kinh tế và Quản lý cơ sở Hà Nội cũng tham gia khóa học GDQP-AN đợt 1 khóa II.

Sinh viên K60 tham gia học GDQP-AN tại Trung tâm GDQP-AN, cơ sở Phố Hiến

GDQP-AN là bộ phận của nền giáo dục quốc dân, một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; là môn học chính khóa trong chương trình giáo dục và đào tạo từ trung học phổ thông đến đại học và các trường chính trị, hành chính, đoàn thể...

Thông qua khóa học, sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản về quốc phòng và an ninh còn rèn luyện cho sinh viên tác phong sống, học tập, sinh hoạt tiệm cận với các chế độ quy định và kỉ luật của quân đội. Các em được sinh hoạt, học tập trong môi trường lành mạnh, gắn bó và đoàn kết, có nhiều cơ hội tăng khả năng làm việc nhóm, tự lập, thích nghi và chủ động sáng tạo giải quyết vấn đề trong các điều kiện, hoàn cảnh khác nhau với tính độc lập và tính cộng đồng cao.

Nhà ăn sinh viên đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm

Trong thời gian học tập 6 tuần, sinh viên được các sĩ quan của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên trực tiếp giảng dạy các bài học liên quan đến chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; công tác quốc phòng an ninh; đường lối quân sự của Đảng; quân sự chung. Ngoài ra, sinh viên cũng được học một số môn trong chương trình đào tạo như giáo dục thể chất, môn kỹ năng giao tiếp thuyết trình, môn nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin I… Khóa học GDQP-AN đợt I dự kiến kết thúc vào ngày 21/10/2018.

Bích Việt