Những kỹ sư tương lai đứng trước biển

Không chỉ cùng nhau học tập trên giảng đường, sinh viên lớp 57B chúng tôi còn được trải nghiệm thực tế về nghề nghiệp của mình trong tương lai. Đó là những trải nghiệm đầu đời, đưa chúng tôi từ lý thuyết trên giảng đường đến với công việc thực tế

Trước biển, chúng tôi cảm nhận được rất rõ vai trò của ngành nghề chúng tôi đang theo học. Sẽ còn một hành trình dài phía trước đang chờ đón chúng tôi, sẽ còn nhiều điều đang chờ chúng tôi học hỏi. Với những trải nghiệm quý báu này, chúng tôi tin rằng mình có thể vững bước trên con đường sắp tới. Hãy cùng lớp 57B - trường Đại học Thủy lợi trải nghiệm về nghề nghiệp của những kỹ sư kỹ thuật biển.

Bài dự thi "Lớp chúng mình vui thế" 

Tập thể lớp 57B - Khoa Kỹ thuật Biển

Mã số dự thi "Lớp chúng mình vui thế"

MSLCMVT_10

Thể lệ cuộc thi xem tại đây

Tham gia bình chọn cho bài viết tại Fanpage