Lớp 58B khơi nguồn cảm hứng sinh viên

Việt Nam là một quốc gia nằm ven bờ Biển Đông có vùng nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa với diện tích trên 1 triệu km²; có bờ biển dài 3260 km và hơn 4000 hòn đảo lớn nhỏ

Biển Việt Nam giữ vai trò quan trọng về môi trường, sinh thái, hàng hải của khu vực và có vị trí chiến lược quan trọng đối với an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế của đất nước. Để khai thác thế mạnh vùng ven biển phục vụ sự phát triển đất nước cần phải có nguồn nhân lực được đào tạo đầy đủ kiến thức về biển.
Lớp 58B - Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình biển là thành viên của ngôi nhà chung đó.
Hãy tìm hiểu về lớp chúng tôi qua clip

Bài dự thi "Lớp chúng mình vui thế" 

Tập thể lớp 58B- Khoa Kỹ thuật Biển

Mã số dự thi "Lớp chúng mình vui thế"

MSLCMVT_05

Thể lệ cuộc thi xem tại đây

Tham gia bình chọn cho bài viết tại Fanpage