Khởi đầu cho một tương lai

Sự khởi đầu khi nào cũng nhiều bỡ ngỡ, bắt đầu một hành trình bao giờ cũng nhiều chông gai thử thách, vậy mà lớp chúng tôi 58KTH - ngành kỹ thuật Hóa học vẫn đang bước trên hành trình ấy.

Bài dự thi "Lớp chúng mình vui thế" 

Tập thể lớp 58KTH - Ngành Kỹ thuật hóa học- Khoa Môi trường

Mã số dự thi "Lớp chúng mình vui thế"

MSLCMVT_07

Thể lệ cuộc thi xem tại đây

Tham gia bình chọn cho bài viết tại Fanpage