Giới thiệu “Giáo trình Định mức kinh tế - kỹ thuật và định giá xây dựng”

Cuốn giáo trình bao quát toàn bộ nội dung Đề cương học phần Định mức – Đơn giá – Dự toán của ngành học Quản lý xây dựng bậc đại học và có thể làm tài liệu tham khảo cho ngành học về Kế toán xây dựng

Tác giả: TS. Đỗ Văn Quang (Chủ biên), PGS.TS. Ngô Thị Thanh Vân, PGS.TS. Nguyễn Trọng Hoan, PGS.TS. Nguyễn Bá Uân, TS. Lê Văn Chính, TS. Nguyễn Thiện Dũng…

Thông tin XB: NXB Bách Khoa Hà Nội, 2019.-  219 tr.; 24 cm. ISBN: 978-604-9875-28-1

Nội dung cuốn giáo trình cung cấp Các khái niệm cơ bản định mức kỹ thuật trong xây dựng; Nghiên cứu thời gian làm việc của quá trình xây dựng và số liệu định mức kỹ thuật xây dựng; Phương pháp lập định mức kỹ thuật xây dựng; Đơn giá xây dựng; Tổng mức đầu tư; Dự toán xây dựng công trình; Giá gói thầu và giá dự thầu; Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng.

Cuốn giáo trình bao quát toàn bộ nội dung Đề cương học phần Định mức – Đơn giá – Dự toán của ngành học Quản lý xây dựng bậc đại học và có thể làm tài liệu tham khảo cho ngành học về Kế toán xây dựng.

Sách được phục vụ cho sinh viên và giảng viên mượn về nhà 01 học kỳ tại Phòng giáo trình (tầng 01), đọc tại chỗ tại phòng Tài liệu tham khảo (tầng 3) Thư viện Trường Đại học Thủy lợi (cơ sở Hà Nội 175 Tây Sơn); Tại Thư viện Cơ sở 2 Thành phố Hồ Chí Minh; Thư viện cơ sở Phố Hiến.

Từ khóa: Định mức kinh tế; Định giá xây dựng; Định mức xây dựng; Lập dự toán

Bạn đọc tra cứu sách sử dụng Mã hệ thống 24818 tại http://catalog.tlu.edu.vn

Trân trọng giới thiệu cuốn sách tới bạn đọc!