Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về môn học và hoạt động giảng dạy của giảng viên; từ học kỳ 1, Năm học 2017 – 2018

Nhằm giúp nhà trường và giảng viên giảng dạy có những điều chỉnh phù hợp nâng cao chất lượng dạy và học, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về môn học và hoạt động giảng dạy của giảng viên như sau:

1. Đối tượng khảo sát: Sinh viên đại học, liên thông hệ chính quy và vừa làm vừa học đang học tập tại Trường Đại học Thủy lợi.

2. Thời gian khảo sát: Từ ngày 22/01/2018 trở đi.

3. Phương thức khảo sát: Khảo sát trực tuyến, sinh viên thực hiện theo các bước sau đây:

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản cá nhân trên trang web: http://dangky.tlu.edu.vn

- Bước 2: Chọn môn học để xem điểm, màn hình sẽ hiển thị mục khảo sát, sinh viên Click vào phiếu khảo sát "Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ MÔN HỌC" "Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN.

Phiếu khảo sát sẽ hiển thị các câu hỏi, đối với mỗi câu hỏi sinh viên đánh dấu vào lựa chọn có sẵn với mức độ đánh giá tương ứng theo thang điểm từ 1 đến 5 (1-Rất tốt; 2-Tốt; 3-Trung bình; 4-Kém; 5-Rất kém). Ngoài các câu hỏi chung, sinh viên có thể nêu các ý kiến khác đề xuất với nhà trường.

- Bước 3: Sau khi hoàn thành đánh giá môn học và hoạt động giảng dạy của giảng viên, Click vào Gửi để gửi Phiếu khảo sát.

- Bước 4: Sau khi Phiếu khảo sát đã hoàn thành và được chấp nhận, sinh viên sẽ xem được điểm môn học tương ứng mà sinh viên vừa hoàn thành việc đánh giá khảo sát.

Ghi chú:

- Nhằm có được những thông tin chính xác, khách quan phục vụ cải tiến chất lượng, đề nghị sinh viên tham gia tích cực và trả lời chính xác các nội dung trong phiếu khảo sát. Bên cạnh việc đánh giá theo thang điểm, sinh viên có thể đưa ra các góp ý, đề xuất cụ thể nhằm giúp giảng viên, khoa và trường dễ dàng nắm bắt nhu cầu, cũng như đưa ra các hành động cải tiến hiệu quả hơn.

- Thông tin về sinh viên tham gia khảo sát sẽ được bảo mật.

- Trong mỗi học kỳ, Nhà trường sẽ tiến hành lựa chọn khảo sát một số môn học bất kỳ (khoảng 50% số môn học mở trong kỳ). Sinh viên chỉ thực hiện khảo sát 1 lần duy nhất đối với mỗi môn học trước khi xem điểm môn học. Nếu sinh viên không tham gia khảo sát, sẽ không xem được điểm.

- Mọi thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, sinh viên liên hệ với phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng qua số điện thoại: 024.35641228 hoặc qua email: phongktkdcl@tlu.edu.vn.

Kế hoạch chi tiết: tại đây